Om oss

Kan alla bygga och renovera? Vi är övertygade om att alla – i någon mån – kan klara av att renovera olika saker i hemmet. Det handlar om att träna och om att våga. För många så är det första steget det svåraste: man vågar inte börja och man är rädd för att göra fel. Det man ska veta är att det är okej. Man får misslyckas och man får genom detta kunskap och läropengar att ta med till nästa projekt. För varje gång man plockar fram verktygslådan så blir man lite säkrare. På den här sidan ska vi ingjuta lite mod i våra läsare och ge råd, tips och fakta om hur man bygger och hur man ska gå tillväga vid olika renoveringsprojekt.

Samtidigt: det handlar också om händighet. Vissa har lättare att bygga än andra och vissa kanske inte ska ge sig i kast med de absolut största och svåraste projekt som finns. Där måste man utgå från sig själv. Tyvärr ser vi som snickare att många överlag tenderar att överskatta den egna förmågan – och underskatta projektets svårighetsgrad.

Hemmasnickaren blir proffs – utan att ha rätt kunskap. Det är farligt då det dels handlar om säkerhet, dels om estetik, dels om pengar och dels också om relationer. Gällande det senare så brukar man säga att krisande par renoverar sig genom krisen. Vi skulle säga att det även handlar om att många kriser startar som en följd av renoveringar. Det är, helt enkelt, inte roligt att leva i ett byggkaos som aldrig blir klart. Vi ska försöka gå igenom vikten av att inse sina begränsningar i vissa lägen, svälja stoltheten och ta hjälp av en professionell firma.

Kort sagt: vi ska skapa en sida som handlar om byggfrågor sett ur alla tänkbara perspektiv. Välkommen!