Kategorier
Allmänt

Att få hjälp med asbestsanering i Stockholm

Asbest är en av dessa osynliga faror som kan lura i närmiljön där man minst anar det och därför måste man få hjälp, inte bara att hitta den utan också med proffsig asbestsanering i Stockholm.

Så sent som på 70-talet upptäckte man att asbest var hälsofarligt. Fram tills dess hade det varit ett utmärkt tåligt byggmaterial som kunde användas exempelvis vid brandskydd och isolering. Asbest användes också till huspaneler och tak och det finns fortfarande äldre hus där den kan sitta kvar. Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat, så en ommålad husfasad utgör ingen fara förrän man kanske borrar eller bygger om och fibrerna frigörs. Frigjorda asbestfibrer bildar ett fint damm som kan komma in i luftvägarna på människor och orsaka livslångt lidande. Det är därför man måste vända sig till ett företag som sysslar med fackmannamässig asbestsanering.

Endast auktoriserade företag får utföra asbestsanering

Företag som utför sanering av hus, tak, rör eller golv måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket och behöver följa ett kvalitetssäkringsprogram när arbetet utförs. Speciell skyddsutrustning och skydd av omgivningen är nödvändig och det är därför man anlitar företag med spetskompetens och erfarenhet. Arbetet kan var riskfyllt både för omgivningen och de som utför det om det inte görs på rätt sätt. Företaget som utför asbestsanering kan hjälpa till med hela processen som innebär att man lokaliserar, sanerar och forslar bort allt material på ett tryggt sätt till deponi. Man eftertvättar omgivningen med en fuktig trasa, inget damm får sugas upp med vanlig dammsugare.