Kategorier
Bygg

Byggskyltar för tydligare information

En byggplats är i grunden en riskfylld plats där det lätt kan hända olyckor. Därför är det viktigt att vara noga med att använda sig av tydliga byggskyltar.

På en byggplats är det fullt av risker och det finns därför en mängd olika krav som inte finns normalt i samhället. Som exempel är att besökare, och arbetande, på byggplatsen ska använda sig av speciell utrustning i form av säkerhetsskor, varselkläder och hjälm.

Men det finns även en hel del andra krav och information som behöver följas för att det ska vara en så säker plats som möjligt. Därför behövs det tydliga och korrekt placerade byggskyltar, såväl inuti området som utanför. Allt för att informationen ska nå dem som vistas inom byggplatsområdets gränser.

Val av byggskyltar

Det är viktigt att noga se över vilka regler som finns på den byggplats som byggskyltarna ska vara på. Och det kan skilja sig en hel del på grund av byggplatsens utformning. Vid osäkerhet går det därför att kontakta en tillverkare av byggskyltar för att se vilka skyltar som finns i sortimentet. Men det går även att be om skyltar som krävs specifikt på det egna projektet.

Är det svårt att veta hur skyltarna ska placeras så brukar det vara en god idé att börja utanför byggplatsen och gå in, för att se var viss information behövs och var den är enklast att läsa. Det gäller även för de leveranser som ankommer byggplatsen, samt de maskiner som rör sig innanför ytorna.