Kategorier
Okategoriserade

Förebygg problem med relining i Stockholm

Relining är en ekonomiskt fördelaktig metod att ge nytt liv åt gamla rör. I Stockholm där det finns många äldre hus föredrar man relining framför stambyte.

Hur solitt något än kan verka så påverkas det av tidens tand. Det var knappast någon som tänkte sig att de robusta järnrör man använde till avloppsrör skulle kunna bli slitna eller kunna spricka. Tyvärr hade man fel och många rör i äldre hus är i dåligt skick.

Till skillnad från hus i exempelvis England ligger våra avlopps- och vattenrör inbäddade i fastigheten. Fördelen med att inte ha rören på utsidan är att de står bättre emot vinterns kyla och vattnet i rören fryser inte. Nackdelen med att ha rören inbäddade i väggar och golv är naturligtvis att det blir svårt att komma åt att reparera dem.

För att komma åt rören i de byggnader där de byggts in måste man riva upp väggarna vilket gör att renoveringen av avlopp kan bli mycket kostsam. Alternativet är att istället reparera och förstärka rören från insidan. De problem som uppstår med äldre rör handlar oftast om sprickor och rent slitage, vilket är relativt lätt att åtgärda med moderna metoder.

Metoden som kallas relining gör rören starka och rena

Avloppsrör behöver vård och underhåll. Därför väljer många att regelbundet anlita en rörmokare för att få rören spolade med högtryck. Det heta vattnet sköljer bort fett och smuts som kan ha fastnat på rörens insida. Högtrycksspolning är därför ett bra sätt att sköta om avloppsrör.

Men även om man sköter rören på ett föredömligt sätt behöver de till slut renoveras eller bytas ut. Metoden som kallas relining eller rörinfodring är ett enkelt sätt att ge nytt liv åt både plast- och järnrör. Processen börjar med att man utför en rörinspektion med hjälp av en liten filmkamera.

När inspektionen är avklarad och rören är rentvättade återstår rörinfodringen. En miljövänlig massa trycks in i rören och lägger sig som en hinna längs insidan. Det skyddande skiktet slätar ut alla ojämnheter och fyller i eventuella sprickor. Relining gör att rören blir som nya och man slipper riva upp fastighetens väggar och golv.