Kategorier
Bygg

Mobilkran som förflyttar berg 

Det finns olika utföranden med skiftande kapacitet, så man kan hyra den mobilkran som behövs för ändamålet. Det kan exempelvis vara stenblock som ska lyftas. 

Mobilkranar är otroligt starka och används ofta för bärgningsändamål. Har en bil kört i diket eller en lastbil har vält, behövs det en kraftig mobilkran som kan utföra lyft och bärgning. Mobilkranen har en bom som kan skjutas ut, och därför kan man enkelt komma åt tunga föremål även om de ligger i diket eller på annan oläglig plats. 

En mobilkran kan lyfta mängder av ton, och den är försedd med hjul så att den är lätt att manövrera även i terräng. Man kan lyfta upp omkullfallna träd, skrotföremål och mycket annat. Man har också använt mobilkranar för arkeologiska ändamål, där man kan lyfta bort tunga stenar eller andra föremål.

Enkelt att hyra en mobilkran 

En mobilkran är mycket kraftfull, och man hyr den för den tid man behöver. Det är ingen ekonomi med att köpa en mobilkran, utan man hyr den fullt utrustad med förare. Det kan gälla tillfälliga räddningsuppdrag, eller så behöver man lyfta bort något inför ett byggprojekt. Det finns nästan inga begränsningar i hur mycket en sådan maskin klarar av. 

Det är enkelt att ta kontakt med ett uthyrningsföretag och berätta om vad man tänker göra, så får man bra tips. Det finns ett brett utbud av mobilkranar och de underlättar vid riktigt tunga projekt. Man betalar bara för de dagar en mobilkran används, så det är kostnadseffektivt och praktiskt att hyra mobilkranar.