Kategorier
Byggställning

Byggställningar Stockholm – tänk på detta 

Som privatperson så omgärdas du inte av samma regler vad gäller byggställningar i Stockholm som byggföretag och entreprenörer. Ser man till dessa så måste de rätta sig efter de regler som finns för en säker och trygg arbetsmiljö – vilket konkret innebär att allt arbete som sker på en höjd över två meter också ska inkludera en byggnadsställning i Stockholm. 

Du som privatperson behöver inte följa reglerna i fråga. Ska du måla om, reparera taket eller exempelvis utföra ett annat typ av jobb högt upp på fasaden så kan du göra detta utan att hyra en byggställning i Stockholm

Frågan är dock ganska given: varför skulle du göra det? Att reglerna finns kommer av en anledning. Ser man till olyckor på svenska arbetsplatser så är byggbranschen hårt drabbad och om man bryter ner siffrorna och skärskådar dessa så ser man också att fallolyckor utgör närmare 40 % av alla de arbetsrelaterade olyckor som sker. 

Problem i byggbranschen 

Här ska man veta att det sällan är en avsaknad av byggställningar i Stockholm som utgör problemet – det ligger istället i monteringen och i skicket ställningarna i fråga är i. Det kan handla om att man monterar en byggställning med ett stort mellanrum mellan vägg och ställning – och att någon faller ned. Vanligt är tyvärr även att det kan saknas räcken på vissa områden – och att man som arbetare, i samband med att man bär någonting, inte upptäcker detta och faller ned. 

Det är problem som ofta skapas av en jakt på lägsta anbudet: man väljer ett företag inom byggställningar i Stockholm med tanke på priset – inte med kvalitet och säkerhet som mål. Man får då också vad man betalar för, och ser man till de olyckor som sker så handlar det också om ett högt pris. 

Använd byggställning även privat

Rådet till dig som privatperson är att alltid använda en byggställning – och att se till att den monteras och förankras rätt. Det ger dig säkerhet, men även en möjlighet att genomföra ett effektivare jobb. Att exempelvis stå och måla från en stege är extremt tidskrävande och jobbigt. En ställning underlättar arbetet radikalt.