Kategorier
Bygg

Det finns kurser för arbete på väg

Att ha ett omväxlande arbete utomhus är mångas dröm. Men för att kunna få jobb krävs det att man har intyg på att man gått en arbete på väg kurs, lärt sig vad som krävs och vad det innebär.

Vägarbete är ett av de jobb som erbjuder ett flexibelt och rörligt jobb. Men arbete på väg kan innebära risker eftersom förbipasserande trafik inte alltid har förståelse för att de måste visa hänsyn och sänka farten. En medvetenhet om de riskerna och om vad man kan göra för att förebygga olyckor eller skador är därför en viktig del i en arbete på väg kurs.

Kurser i arbete på väg kräver inga förkunskaper

Utbildningen i arbete på väg är på åtta timmar och vänder sig till alla som utför vägarbete eller som arbetar framför och bredvid väghållningsfordon. Den kan också vara ett komplement till körskoleelever eller yrkesförare för att skapa förståelse för vägarbetarens jobb. Kursen ger insikt i säkerhetsfrågor som är viktiga när det gäller skyddsutrustning och skyddskläder men också när det gäller arbetsmiljön. Man bör veta vilket ansvar som ligger på arbetsgivaren och vilket ansvar man själv måste ta.

Som vägarbetare jobbar man på oftast uppdrag av Trafikverket genom en projektledare eller trafikingenjör. Det är viktigt att förstå roll- och ansvarsfördelningen på arbetet. Många lagar reglerar hur ett arbete på väg skall utföras, därför måste man både för sin egen och andras skull känna till, ta hänsyn och följa dessa. Gör man det har man ett omväxlande och rörligt arbete att se fram emot.