Kategorier
Bygg

Industriportar i Stockholm för fabriks- och lagerlokaler

Fabriks- och lagerlokaler kan inte ha dörrar som öppnas och stängs manuellt av truckförare och chaufförer. Investera istället i industriportar i Stockholm.

Enligt definitionen är en industriport en dörr som sluter till en öppning mellan en byggnads in- och utsida. En sådan port kan också finnas inuti en större lokal för att skilja olika rum. En industriport kan förvisso manövreras manuellt men för att underlätta en förares arbete är de i allmänhet automatiskt styrda.

En automatiskt styrd industriports främsta uppgift är att all trafik i anslutning till en industri ska ske effektivt och säkert. Vi kan inte förvänta oss att exempelvis truckförare ska lämna sitt fordon varje gång en större dörr ska öppnas. Det skulle ta alldeles för lång tid och dessutom skulle det innebära risker för en förare.

Fastighetsägaren ansvarar för att en installerad industriport fungerar på avsett sätt och den ska också inspekteras regelbundet så att alla säkerhetskrav är uppfyllda. En sådan inspektion utförs vanligtvis av det företag som levererat industriporten. Det finns också firmor som sköter service av den typen dörrar.

Krav och utföranden av industriportar i Stockholm

En industriports uppgift är självklart att hålla objudna besökare utanför en byggnad. Skulle någon försöka ta sig in i en byggnad utan lov, kan därför industriporten vara försedd med ett larm. Fabriks- och lagerlokaler ska inte bli nedkylda till följd av att en industriport står öppen för länge i samband med att ett fordon kör in eller ut. Själva industriporten måste också vara väl isolerad.

Bra industriportar i Stockholm kan ha flera olika utföranden. Dubbelsidiga portar kan öppnas från båda sidor och sådana portar lämpar sig för större fabriks- och lagerlokaler. För riktigt stora öppningar lämpar sig sektionsportar som består av paneler som är fästa till en ledstång. Det finns portar som kan skjutas åt sidan och därför följdriktigt benämns skjutportar. Ytterligare en variant är rullportar med böjligt portblad som rullas upp på en vals i en dörröppnings ovankant.

En industriport kan utsättas för en tuff behandling och måste tåla stötar. Materialet i portarna kan vara stål, aluminium eller trä. De kan också förses med olika säkerhetsfunktioner som lås, brandlarm och belysning.