Kategorier
Bygg

Vajersågning för precisionsarbete på berg

Med en vajersågning kan ni såga med precision i berg. Då används en stark såg som klarar av även det hårdaste materialet. Den går att använda för flera saker.

De flesta känner nog till vad bergsprängning innebär och varför man gör det. Men om man inte vet det, så får man läsa om det här. En bergsprängning görs för att ta bort berg. Det kan vara för att ett järnvägsspår ska byggas, eller att en parkering ska anläggas. Men det kan även handla om att berget inte är säkert och behöver säkras upp. 

En sprängning innebär vissa risker och därför är det inte alltid möjligt att utföra den. En bergsprängning orsakar nämligen vibrationer i marken som kan skada andra byggnader. Då finns det en annan metod att använda sig av och det är att göra en vajersågning

För alla är det kanske inte tydligt vad det innebär. En vajersågning kan man utföra där en bergsprängning inte fungerar. Detta genom att man på ett kontrollerat sätt istället sågar delar av berget. Det blir inte alls samma tryckvågor eller risker då, som det blir när man spränger i marken. 

Kontrollera processen med vajersågning

En stor fördel när man gör en vajersågning är att det är väldigt flexibelt. Det gör att man kan komma åt på ställen som är svåra att nå. En annan fördel är att man noggrant kan styra och kontrollera hela processen när man utför sågningen.

När man använder sig av denna metod kan man förvänta sig ett bra resultat. Resultatet på berget blir slätt och ser fint ut för ögat. Ytan behöver inte heller behandlas efteråt när arbetet är klart. Med vajersågning kan man såga i olika hård stenmaterial, vare sig det är berg eller något annat. Det finns olika sågblad som kan ta sig igenom det. Såklart med en expert som sköter sågen.

När detta ska göras är det otroligt viktigt att man tar hjälp av någon som har erfarenhet av vajersågning. Det är ett svårt jobb som kräver att man har kunskap om det man gör. När man anlitar ett företag för att utföra arbetet, så har de personal som har både erfarenhet och kunskap.